Toitlustustasu

Tallinna Linnavalitsuse 20.septembri 2017 määruse nr 29 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine" alusel katab Tallinna linn  alates 01. septembrist 2017 Tallinna elanike registrisse registreeritud laste toidupäeva maksumuse. 

 

Toiduraha suurus kuni 31. märtsini 2020

Lasteaia hoolekogu  05. veebruari  2018.a otsustega nr 2 ja nr 3  on alates 01. aprillist  2018. a. lapse toidupäeva maksumus järgmine:

1.-3. aastased lapsed  1,71 €;

3.-5. aastased lapsed  1,86 €;

5.-7. aastased lapsed  2,00 €.

 

Toiduraha suurus alates 01. aprillist 2020.a.

Lasteaia hoolekogu  30. jaanuari 2020.a otsustega nr 4 ja nr 5  on alates 01. aprillist  2020. a. lapse toidupäeva maksumus järgmine:

sõim (1.-3. aastased lapsed)   1,80 €;

aed (3.-7. aastased lapsed)    2,0 €.

 

 

Osalustasu (kohatasu)

 

Alates 01.01.2020.a - 71,25 € kalendrikuus (Tallinna Haridusameti juhataja 31.12.2019 käskkiri nr HA-4/78).

Alates 01.01.2019.a - 65,88 € kalendrikuus (Tallinna Haridusameti juhataja 19.12.2018 käskkiri nr HA-4/95).

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 15.12.2011.a. määrus nr. 41. Kohatasu tuleb maksta kõigi lasteaia nimekirja kinnitatud laste eest. Kohatasu ei maksta perioodi eest, mil lasteaed on lastele suletud.

Vanemate poolt kaetava osa määra  osalisest maksmisest vabastamise taotlusvormi leiad siit.

 

Huviringide kuutasu

Lasteaias tegutsevates huviringides osalemine toimub lapsevanemate ning huviringi juhatuse vahel sõlmitud lepingu alusel. Huviringi kuutasu ning selle tasumise kord on määratud huviringi juhatuse poolt.

2019 - 2020. õppeaastal lasteaias tegutsevate huviringid ning huviringide kuutasu:

Inglise keele kursus (Haritlase Keelekool OÜ) - kuutasu 20,00 €

Judo (Flaiveel OÜ) - kuutasu 22,00 €

Jalgpall (JSK Tallinna Kalev) - kuutasu 14,00 €

Lauluring ( MTÜ Laululinnud) - kuutasu 15,00 €

Spordiring (Sepps OÜ Spordiring) - kuutasu 18,00 €

Balletiring (MTÜ Noor Ballett Fouette) - kuutasu 25,00 €

Saviring (Madli Väli OÜ) - kuutasu 22,00 €

Teadusring  (OÜ Kolm Põrsakest) - kuutasu 27,00 €

 

 Soodustused ja toetused Tallinna lasteaedades

https://www.tallinn.ee/est/haridus/Soodustused-Tallinna-lasteaedades-3#n

 

Ruumide rent

Tunni hind lasteaia ruumide rentimisel on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja 08. juuni 2010 käskkirjaga nr. 1.-2/31 " Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine" ; täiendatud Tallinna haridusameti juhataja 18. veebruari 2011 käskkirjaga nr 1.-2/93 ning 30. augusti 2018 käskkirjaga nr HA-4/66.

Saali  kasutamise tunnihind (lasteüritusteks) on 6,00 €.