Toitlustustasu

Toiduraha suurus alates 01. märtsist 2015.a.

Lasteaia hoolekogu  27. novembri 2014.a otsusega nr 6 ning 22. jaanuari 2015.a otsusega nr.2 on alates 01. märtsist 2015. a. lapse toidupäeva maksumus järgmine:

1.-3. aastased lapsed  1,65 €

3.-5. aastased lapsed  1,80 €;

5.-6. aastased lapsed  1,90 €;

6.-7. aastased lapsed  1,95 €.

Peredel, kelle kuu  sissetulek pereliikme kohta jääb alla 95,87 €, on võimalik taotleda toidutoetust.  Avaldus tuleb lasteaia direktorile esitada  septembri ja jaanuari kuu 10. kuupäevaks.

 

Osalustasu (kohatasu)

Alates 2016. a. jaanuari kuust 52,46 € kalendrikuus.

Alates 2017. a. jaanuari kuust 57,34 € kalendrikuus.

2015. aastal   41,34 € kalendrikuus.

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 15.12.2011.a. määrus nr. 41. Kohatasu tuleb maksta kõigi lasteaia nimekirja kinnitatud laste eest. Kohatasu ei maksta perioodi eest, mil lasteaed on lastele suletud.

Vanemate poolt kaetava osa määra  osalisest maksmisest vabastamise taotlusvormi leiad siit.

 

Huviringide kuutasu

Lasteaias tegutsevates huviringides osalemine toimub lapsevanemate ning huviringi juhatuse vahel sõlmitud lepingu alusel. Huviringi kuutasu ning selle tasumise kord on määratud huviringi juhatuse poolt.

2016. - 2017. õppeaastal lasteaias tegutsevate huviringide kuutasu:

Inglise keele huviring (Haritlase Keelekool OÜ).  Kuutasu: 18,0 € kuus.

Judo. Kuutasu: 19,0 € kuus.

Jalgpall (Jalgpalliklubi Tallinna Kalev). Kuutasu: 12,0 € kuus.

Lauluring (MTÜ Laululinnud). Kuutasu: 15,0 € kuus.

Peotants (MTÜ Tantsukool Laguun). Korratasu: 2,50 €.

Spordiring (Sepps OÜ Spordiring). Kuutasu: 12,0 € kuus.

Balletiring (MTÜ Noor Ballett). Kuutasu: 20,0 € kuus.

Showtants (Siki tantsustuudio). Kuutasu: 21,0 € kuus.

Teadusring (Kolme Põrsakese Teadusring). Kuutasu: 18,0 € kuus.

Saviring (Madli Väli). Kuutasu: 22,0 € kuus.

Ruumide rent

Tunni hind lasteaia ruumide rentimisel on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja 08. juuni 2010 käskkirjaga nr. 1.-2/31 " Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine" ning täiendatud 18. veebruari 2011 käskkirjaga nr 1.-2/93.'

Rühmaruumi  kasutamise tunnihind (lasteüritusteks) on 6,00 €.


Lehekülge haldab: Teele Saul,  direktor.
tel. 656 17 06
teele.saul[ät]kiisala.edu.ee