Tallinna info seoses koroonaviirusega: https://www.tallinn.ee/est/Koroona-tokestamine

 

 

 

 

 

Tallinna Kiisa Lasteaed (registrikood 75018213) on koolieast noorematele lastele hoidu ja läbi mängu alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus, kus hoitakse ja tugevdatakse lapse  tervist ning toetatakse tema emotsionaalset, kõlbelist , sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.
Meie õueala on looduslikult mitmekesine ning pakub suurepäraseid võimalusi aktiivseks liikumiseks ning õues õppimiseks. Lasteaed  on vastu võetud Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustiku liikmeks  15.12. 2006. aastal. Alates 2013. aasta veebruari kuust on lasteaial õigus kasutada projekti "Kiusamisest vaba lasteaed" metoodikat.


Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 7.00 – 19.00.

Direktor: Teele Saul
Tel: 6561706, 5218927

Vastuvõtu ajad: esmaspäeviti kell 16.00 – 18.00  ning  neljapäeviti kell 9.00 – 11.00

Muude päevade ja kellaaegade osas palun aeg  kokku leppida.

 

Õppealajuhataja: Marve Piilbak

Tel: 6561706

 

Moto: Lasteaed on laste jaoks;  laste tervis on asendamatu väärtus.

Visioon: Tahame olla piirkondlikult väärtustatud TEL lasteaed, kus koostöös kohaliku omavalitsusega on tagatud kõigile lastele parim eakohast vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist soodustav ning lapsi positiivselt mõjustav kasvukeskkond.
Tahame olla lasteaed, kus lastel kujuneb tervisliku eluviisi teadmistest tervisekäitumine kogu eluks.

Missioon: Oleme laste tervist hoidev ja edendav lasteaed, kus ümbritseva kasvukeskkonna toel kujuneb lastel koolivalmidus, arusaam tervislikust eluviisist ning kinnistuvad eakohased tervisekäitumise harjumused.

Põhiväärtused:

 • tervis
  Meile on tähtis nii laste kui töötajate tervis. Pöörame tähelepanu vaimse, füüsilise, sotsiaalse tervise hoidmisele ja edendamisele ning eakohaste tervisehoiakute kujunemisele.
 • hoolivus
  Me hoolime igast lapsest, lapsevanemast ja töökaaslasest ning käitume kõigi suhtes hoolivalt. Meie lasteaias on heasoovlik, üksteist arvestav, mõistev ja toetav õhkkond.
 • turvalisus
  Meie lasteaia õpikeskkond on lastele ja töötajatele turvaline. Peame oluliseks, et seda oleks nii füüsiline, vaimne kui ka emotsionaalne keskkond.
 • tolerantsus
  Meie lasteaia töötajad, lapsevanemad ja lapsed on mõistvad ja sallivad erinevuste suhtes. Arvestame laste eripära ja erivajadusi ning loome neile sobiva kasvukeskkonna.
 • koostöö
  Meie lasteaias toimib hea koostöö laste ja lastevanematega. Meie töötajad teevad edukat koostööd nii oma rühmas kui organisatsioonis. Teeme süsteemset koostööd ka teiste lasteaedade ja asutustega.

 

 

 


Lehekülge haldab: Teele Saul,  direktor.
tel. 656 17 06
teele.saul[ät]kiisala.edu.ee